Andrea Peers

Klinisch orthopedagoge

Lees meer

Andrea Peers studeerde in 2019 af als klinisch orthopedagoge aan de KU Leuven. In 2022 startte zij met de vierjarige postgraduaatopleiding in de Relatie-, gezins- en systeempsychotherapie aan de KU Leuven.

Andrea deed reeds enkele jaren ervaring op in het werken met kinderen met een autismespectrumstoornis en dove en slechthorende leerlingen in het buitengewoon lager onderwijs KIDS te Hasselt. Naast het opvolgen van het (leer)traject van de leerlingen had ze er een coachende en leidinggevende functie ten aanzien van de leerkrachten en het crisisteam van de school. Momenteel is Andrea deeltijds tewerkgesteld binnen de bijzondere jeugdzorg (vzw Sporen) waar ze kinderen, jongeren en hun ouders uit verontrustende opvoedingssituaties begeleidt.

Binnen Parkoers richt zij zich zowel op individuele, als op ouder- en gezinsbegeleiding bij verschillende psychologische en kinderpsychiatrische problematieken. Zij heeft een bijzondere affiniteit voor het werken met jongvolwassenen. Daarnaast begeleidt zij koppels met relatietherapie. 

Andrea is erkend als klinisch orthopedagoge (visumnummer 342662) en is geconventioneerd. Ze is aangesloten bij de Vlaamse Vereniging voor Orthopedagogen (VVO).

In relatie- en gezinstherapie creëren we opnieuw verbinding tussen partners en gezinsleden door ze op een andere manier met elkaar te leren spreken.

Andrea Peers

Zit je met vragen maar ben je niet zeker of je daarvoor bij ons terecht kunt? Niet twijfelen, gewoon even bellen.

Momenteel kunnen onze kinder- en jeugdpsychiaters enkel nieuwe patiënten aannemen voor de doelgroep 0-6 jaar. Voor zorgvragen omtrent de andere leeftijdsgroepen kan je bij hen opnieuw aanmelden vanaf maandag 16 september. Bij onze andere teamleden kunnen jullie momenteel vlot terecht.

Onze kinder- en jeugdpsychiaters hebben terug ruimte om nieuwe patiënten aan te nemen. Contacteer ons tijdens onze inbelmomenten voor meer informatie.

Opgelet: Parkoers begeleidt énkel mensen die gedomicilieerd zijn in de provincie Limburg.

013 26 00 00

We bekijken samen welke aanpak het beste bij jou past.
Je kan ons bereiken op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 13 tot 16 uur.